Faskiahoito

Hoidan hevosia Stecco Animal Fascial Manipulation® -metodilla. Kehossa on kalvostoja ja sidekudosta eli faskioita monessa kerroksessa ja ne yhdistyvät muihin rakenteisiin kuten lihakset, luusto ja sisäelimet. Faskia on monimuotoista, se voi olla löyhää sidekudosta, lihaksen sisällä olevaa verkkomaista kalvostoa tai tiivistä voimaa siirtävää aponeuroosia tai jännettä.
Faskia sisältää veri- ja imusuonia sekä hermoja. Varsinkin syvä, tiivis faskia on erittäin hermotettua. Esimerkiksi nivelissä nivelkapselia, -siteitä ja jänteitä ympäröivät pidäkesiteet (retinacula) ovat hyvin hermotettuja ja vaivaantuessaan aiheuttavat ontumista. Faskiaalisen hoidon tavoitteena on parantaa ja säilyttää koko kehon toimivuutta, rentoutta sekä korjata liikeratoja. Paras tulos saavutetaan kun olosuhteet, varusteet ja valmennus ovat hevoselle sopivia.

Hoito parantaa suorituskykyä:

Asennon hallinta ja linjaus
Lihasten aktivaatiojärjestys
Kalvojärjestelmän liikejärjestelmä
Asentotunto ja voimansiirto

Kipukohdat ja liikerajoitukset pyritään jäljittämään liiketestien ja palpaation avulla.
Hoito tapahtuu kitkahieronnalla faskian tensiopisteiden kautta.  Hieronnan tarkoitus on avata ne faskian alueet, jotka rajoittavat koko kehon liikettä ja aiheuttavat kompensaatioita. Kalvostojen on tarkoitus liukua esteettömästi. Osa tensiopisteistä ovat samoja kuin trigger- tai akupunktiopisteet.
Hoidon jälkeen vaikutus nähdään liikeradan kohenemisena.
Yleensä hoitoja tarvitaan 2-3 tiheällä aikavälillä, jonka jälkeen ylläpitäviä hoitoja voi olla harvemmin.

Ongelmana voi olla:

Kipu
Jäykkyys
Herkkyys, kireys, kiertyneisyys, puolierot
Epäpuhtaus liikkeessä
Suorituskyvyn ongelmat ja toimintahäiriöt

Milloin ei hoideta: Kuume, infektiot, inflammaatio, akuutit iho-ongelmat,
käytöshäiriöt – voivat olla myös indikaatioina, vahva lääkitys.

050 5962466

fanny.niemijunkola@gmail.com