Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää ihmisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen, sosiaaliseen kuntoutukseen sekä esimerkiksi yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Toiminta on hevosavusteista. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja elämyksellisyyden kautta. Toimintaa ohjaa sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on suorittanut SPHT- täydennyskoulutuksen. Lisätietoa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan laatukriteereistä: Laatukäsikirja.

Tarjoan sosiaalipedagogista hevostoimintaa Pirkkalassa Ratsutila Tanilan tiloissa. SPHT on yhteisöllistä toimintaa ja sen lähtökohtana on vuorovaikutus hevosen kanssa. Yhdistän hevosavusteiseen toimintaan usein myös kuvallista ilmaisua. SPHT on ennaltaehkäisevää ja sopii esimerkiksi kuntoutuksen kevyempänä jatkona tai kenelle tahansa, joka haluaa virkistyä ja harrastaa hevosten parissa omaksi ilokseen kivassa porukassa.

Käytännössä sosiaalipedagoginen hevostoiminta on luontoelämyksiä ja mukavaa, tuettua yhdessäoloa laadukkaassa ja turvallisessa talliympäristössä hevosen kanssa yksilö- tai pienryhmässä. Toimintoihin voi sisältyä hevosen hoitoa ja maastatyöskentelyä kuten ohjasajo tai luontopolulla taluttaminen. Huonolla ilmalla on käytössä tilava maneesi. Hevosen selässä voidaan myös tehdä harjoitteita. Käyntikertoihin ei sisälly varsinaista ratsastuksen opetusta. Tutustumiskerralla tehdään lähtökartoitus ja asetetaan suunnitelma tietylle ajanjaksolle. Esimerkiksi viiden tai kymmenen käyntikerran jälkeen arvioidaan vaikutukset hyvinvointiin yhdessä asiakkaan ja hänen lähipiirinsä kanssa. Toiminnan tavoitteena on voimaantuminen, mielialan koheneminen ja parempi arki. Kohderyhmäni ovat lapset – nuoret aikuiset.

Työssäni mukana ovat hevonen Toper sekä usein myös koirat Nino ja Vilppe.

Puh. 050 5962466

fanny.niemijunkola@gmail.com